Alba Trueba

Sexualitat, és un plaer conèixer-te

Vivim en una societat on no es rep educació sexual integral de qualitat, d’altra banda, la influència del pensament judeocristià, lligat de creences errònies i mites, han fomentat a l’hora de generar un tabú envers la sexualitat i tot el que l’envolta. És per aquesta raó, que els adolescents senten vergonya i inseguretat a l’hora de tractar amb temàtiques sexuals, desconeixen conceptes bàsics i això provoca problemes a l’hora de relacionar-se de manera sexo-afectiva.

Donada aquesta problemàtica, es planteja el kit Sexualidad, es un placer conocerte per tal d’erradicar el tabú de la sexualitat i que els adolescents se sentin segurs i còmodes de viure la seva sexualitat.

El kit es presenta envoltat per una faixa de paper que representa la problemàtica esmentada anteriorment, d’aquesta manera, l’usuari és partícip de l’erradicació del tabú a través d’un gest metafòric.

El kit consta de tres suports gràfics. En primer lloc, la guia, amb la finalitat d’informar els usuaris sobre temàtiques sexuals lliures d’estereotips, falses creences i mites. En segon lloc, el lot de preservatius Habemus protección amb la finalitat d’informar els usuaris de manera instructiva com han de fer ús dels preservatius i, per tant, promoure la salut sexual prevenint malalties o embarassosno desitjats.

Finalment, el kit consta d’un calendari convencional amb la peculiaritat d’incloure un bloc de notes adhesives on es representa de manera il·lustrada informació sexual. La seva funció es basa en el fet que l’usuari ha d’anar estripant una d’aquestes cada setmana per tal d’introduir la sexualitat en el seu dia a dia i compartir coneixements amb el seu entorn.

 

La identitat gràfica es basa en el concepte de conèixer la sexualitat, de descobrir-la.

Per aquesta raó s’utilitza la frase: Sexualidad, es un placer conocerte, utilitzant una frase recurrent que s’aplica quan es coneix a algú i, d’altra banda, fent el doble sentit amb el plaer, ja que és un tema relacionat amb les pràctiques sexuals i també per conscienciar que educar-se sexualment ofereix beneficis.

Gràficament, tots els suports presenten il·lustracions amb una gamma cromàtica llampant i contrastada per tal de donar visibilitat i fer més comprensible la informació apropant-se als adolescents. D’altra banda, es fa ús de la tipografia generant frases i paraules amb un to còmic aplicant l’argot que utilitzen els adolescents per a generar un espai còmode i d’iguals.