Andreu Gelabert

Panoptik

Actualment, moltes empreses i entitats estan utilitzant algoritmes complexos per anticipar actituds i comportaments dels usuaris a partir de les seves dades. Aquest fet repercuteix directament en la manera de pensar, actuar i consumir de les persones, provocant conseqüències ja palpables en la societat com: desinformació, polarització, pèrdua de privacitat i pèrdua de la identitat individual.

Com a usuaris consumidors de plataformes digitals, no solem parar atenció als termes i condicions a l’hora d’usar-les, ja que aquesta informació sovint es presenta de manera complexa, poc intuïtiva i poc atractiva. Per ajudar els usuaris a comprendre i gestionar la informació personal cedida a través d’aquests serveis, es crea l’app Panoptik. L’aplicació genera diferents sistemes infogràfics interactius basats en codi JavaScript capaços de simplificar la informació del trànsit de dades dels usuaris.

Aquestes infografies ofereixen una visió global i ràpida de com interactuen les dades amb les diferents aplicacions instal·lades al telèfon per poder ajustar-ne l’experiència en funció dels interessos personals.
En resum, l’aplicació posa en valor el dret a decidir quina informació cedim i de quina manera ho fem per tal de posar la tecnologia de dades al servei de les persones en lloc de les persones al servei de la tecnologia.

Paral·lelament, es desplega una campanya de comunicació a peu de carrer amb el propòsit principal de fomentar l’ús conscient de les noves tecnologies i promocionar l’aplicació. La campanya comprèn suports analògics, digitals i digitals interactius.