Àngels Villegas

Puntada i Creuada

L’artesania ha entrat en una crisi que amenaça amb la desaparició de les tècniques tradicionals que formen part de la nostra història i el nostre patrimoni cultural.

Alguns dels factors que fomenten la seva progressiva pèrdua són la poca visibilitat o importància que la societat li atribueix, però sens dubte, el factor més important, i amb el qual se centra aquest projecte, és la bretxa generacional que dificulta la transmissió d’aquests coneixements a la gent jove.

“Puntada i Creuada” vol adaptar una tècnica tradicional al context actual, en aquest cas, el punt de creu, la tècnica de brodat que la meva àvia m’ha transmès d’ençà que jo era petita, amb l’objectiu de revalorar-la i trobar un punt en comú entre generacions.

Per tant, es busca preservar el punt de creu a través de la tipografia, desenvolupant una lletra digital reticular basada en les seves puntades. La lletra pot adaptar-se per poder brodar-la físicament alhora que permet crear patrons únics, incitant als receptors i receptores a iniciar-se en la tècnica.

Així neix “Puntada” com el vessant més moderna de la tècnica amb els seus contrastos entre gruixos, i la seva germana, “Creuada”, la qual engloba la tradició pròpia del punt de creu amb els seus caràcters amb serif i la seva ornamentació.

Ambdues tipografies es converteixen en creadores de comunitat entre generacions, amb una sèrie de sis targetes per poder iniciar-se a la tècnica fomentant el diàleg intergeneracional, i un producte gràfic que recull, per una banda, el procés de creació, i per l’altre, tots els patrons i combinacions emprades per poder passar-les a la tela.