Brut! 0%

Hamill Industries

Hamill Industries

Hamill Industries, format per Pablo Barquin i Anna Diaz a Barcelona, crean pel·lícules, instal·lacions i produccions escèniques, prioritzant la narrativa experiencial. Amb una dècada de carrera, desenvolupen eines avançades en el seu taller, explorant els límits entre el digital i el tangible.
El seu treball ha guanyat respecte global, col·laborant amb artistes i esdeveniments com el Ballet de San Francisco, Sónar Festival i Coachella. Els seus projectes, sempre sensorials, reimaginen tant el món virtual com la realitat, demostrant el paper crític dels artistes en el panorama cultural i tecnològic actual.