Lluc Macias i Gispert

L'enraonar d'antes

Durant la darrera dècada les dades mostren un retrocés de la llengua catalana  entre la població que viu a Catalunya, especialment entre els infants i joves.

Aquest fet va lligat a tres fenòmens clars: la globalització, la digitalització i la falta de referents lingüístics. Això, a banda de fer disminuir el nombre de parlants, també ha derivat a una estandardització de la llengua catalana, on paraules i expressions patrimonials d’arreu del territori s’han anat perdent.

Aquesta campanya pretén recuperar i preservar el patrimoni lingüístic local, alhora que conscienciar sobre la pèrdua d’aquest.

S’ha planificat una campanya de comunicació gràfica que busca, a través d’elements gràfics, assolir aquests objectius i tornar a visibilitzar el lèxic que s’ha anat perdent generació rere generació.

La campanya consta de quatre intervencions i per a cada una s’ha dissenyat un material específic per a desenvolupar-la.

La primera es tracta d’intervencions a infraestructures i equipaments municipals com escoles o jutjats, i es realitza a través de murals ceràmics tipogràfics que contenen la nomenclatura patrimonial de l’espai on estan col·locats.

La segona tracta de punts de recuperació del patrimoni lingüístic local. Per aquesta intervenció s’ha dissenyat una pantalla enrotllable que serveix per a visibilitzar el punt informatiu i donar a conèixer quina tasca s’hi desenvolupa.

En tercer lloc, s’ha desenvolupat un corrector de patrimoni lingüístic, que permet als usuaris introduir una frase qualsevol amb la seva manera de parlar habitual i corregir les paraules que es diuen actualment per paraules del lèxic local. Aquesta
intervenció es desenvolupa a les pantalles publicitàries que es troben al carrer i a  les pàgines web locals.

Finalment, la quarta intervenció és la participativa. S’ha dissenyat un lot d’intervenció que conté adhesius i faixes amb paraules del patrimoni lingüístic de cada municipi. El lot conté també cinta de veta per a lligar les faixes, així com  unes instruccions, escrites i audiovisuals, per a desenvolupar correctament la  intervenció.