Thinh Truong

Unwoven Memories

‘Unwoven Memories’ és un projecte que tradueix els records d’objectes de Colònia Güell, una ciutat tèxtil catalana, en una nova forma de “llenguatge”: teixit codificat, perquè la ciutat teixeixi la seva pròpia història aquesta vegada.

El projecte comença amb 260 objectes de 26 àrees diferents dins de la ciutat que s’estudien i es transformen en un tapis de codi binari. Cada objecte, ja sigui guardat en espais personals o exhibits en espais públics, es va sotmetre a una sèrie de 15 preguntes “binàries” profundes. Aquestes preguntes desvetllen els seus records en una fascinant dansa d’uns i zeros.

Les propietats físiques, com la mida i la textura, es van destil·lar en forma binària: petit es va convertir en 0, gran en 1; suau es va traduir en 0, mentre que rugós va prendre 1. També es van explorar les propietats emocionals, culturals i funcionals mitjançant una sèrie de preguntes de sí o no. “Té un record significatiu per a algú?” – 1 per sí, 0 per no. “És essencial per a la vida quotidiana de les persones?” “Reflecteix aquest objecte la història de la ciutat?” etc. – algunes altres preguntes binàries que desvetllen les complexitats dels rols d’aquests objectes a la ciutat i les persones que hi viuen.

26 àrees úniques, cadascuna representada per 10 objectes, s’entrellacen en una matriu de 0s i 1s. Aquest patró teixeix la història de Colònia Güell, assignant ‘0’ com un tipus de nus i ‘1’ com un altre. El resultat? Una col·lecció de 26 teixits que capturen l’essència d’una zona de la ciutat.

Aquestes teles, quan s’uneixen, formen un tapis que lateja amb els records col·lectius de Colònia Guel. I amb la màgia de la llum projectada, aquest tapis pren vida com una experiència audiovisual. Ens mostra que els records flueixen a través de tot allò que ens envolta, amagats a simple vista, esperant ser descoberts.

Aquest projecte no s’atura aquí, sinó que mostra que la seva metodologia no només tradueix els records d’objectes i llocs, sinó que també pot transformar-los en formes d’expressió completament noves, nous idiomes, nova tipografia! Les mateixes taules de matriu, amb 0s i 1s, es porten a l’àmbit del llenguatge informàtic: JavaScript. Aquí, una línia animada connecta tots els ‘1s’ a la taula. Quan emergeix la forma d’un caràcter en anglès, serveix com a estructura fonamental, més tard “teixida gràficament” amb un “fil” visual per generar un nou disseny tipogràfic, que encapsula els records de 10 objectes d’aquella àrea específica. És per això que es van triar 26 àrees per representar 26 caràcters de l’alfabet anglès.

‘Unwoven Memories’ s’erigeix com un testimoni de la profunda bellesa que resideix en el nostre entorn quotidià. Ens convida a explorar territori inexplorat i veure el nostre món amb ulls nous en teixir els records de 260 objectes de 26 àrees diverses de Colònia Güell, revelant l’essència amagada de la vida que ens uneix a tots.